Шампионски цени за масло од буриња

15

LIQUI MOLY Македонија, на своите клиенти – сервиси им нуди врвно моторно масло во сервисни амбалажи (буриња) од по 60 литри. Цените за трите вида на моторни масла во промоција почнуваат од неверојатни за брендот – 380 денари (малопродажна цена по литар).

На дефинираните цени, сервисите го добиват и својот договорен, дополнителен попуст.

Според промотивниот материјал, бројот на буриња во оваа кампања е крајно ограничен.