Сакате ли да станете – Сервис како BOSCH

19

Имате независна сервисна работилница? Сакате да станете дел од светски признатата франшизна мрежа на BOSCH Car сервиси?

За повеќе информации и детали, за начинот на кој можете да аплицирате и станете овластен BOSCH Car Сервис, контактирајте ги одговорните во GBB Group.

Тел. 071 30 777 8