HaynesPro – мал дел од можностите на софтверот

17

HaynesPro е еден од најзначајните софтверски пакети за независните сервисери.

Во онлајн базата на HaynesPro, сервисерите може да најдат :

  • технички податоци за возила
  • цртежи, шеми и инструкции
  • механичарски информации
  • упатства за сервисирање
  • сервисни интервали и работни времиња за секоја операција
  • познати ре-колови, ре-воркови (информации добиени од експерти и од производителите на возилата за познати проблеми и грешки и како истите да се исправат
  • електрични шеми
  • калкулатор со кој брзо и лесно ќе им направите понуда на вашите клиенти
  • и веројатно најважното – чекор по чекор информации – што да проверит, истестирате и поправите ако ви се појави одредена грешка или пробле на возилото.

Впрочем, погледнете го видеото кое ќе ви даде насоки што се можете да очекувате и направите од годишната претплата на Haynespro.

Со овој онлајн софтверски пакет, можете да добиете приста до информации кои ги поседуваат овластените сервиси и лесно, брзо и прецизно да го вршите одржувањето и сервисирањето на возила во вашата мултибренд работилница.

Ниската цена за 12 месечно користење, е апсолутно исплатлива и коректна и немате повеќе логика да работите со пиратски софтвери, кои се сомнителни, заглавени во времето (до одредена година), и кои зафаќаат голем дел од хард дискот на вашиот лап топ.

За Македонија, Косово, Албанија и Србија, ГББ дооел е овластен партнер на HaynesPro.