Импресум

Теmpo.mk е забавен бизнис портал, во сопственост на ГББ дооел Скопје.

Овластено лице – Дејан Атанасовски

Уредник – М-р Зоран Дочински

Адреса – Ул. Ѓорче Петров 101, Скопје

Е-mail : info@gbb.mk

Тел. 071 30 777 8